Безплодие при жената

Причини

При 60% от случаите причините за женския сте­рилитет се дължат на нарушаване на сложната хормонално-регулативна функция на яйчниците. Това от своя страна може да доведе примерно до невъзмож­ност за узряване на яйцеклетките, до липса на овулация, до невъзможност за поселване на оп­лодената яйцеклетка в матката.

 • недостигът или свръхпродукцията на други хормони освен половите може да наруши про-
 • тичането на цикъла, например хипер- или хипофункция на щитовидната жлеза, чернодроб­ни и бъбречни заболявания, заболявания на над- бъбречните жлези, туберкулоза. Същото се отнася при повишено отделяне на мъжки хор­мони и на хормона пролактин, който регулира отделянето на кърма
 • често наднорменото тегло е причина за хор­монални смущения. Образно казано яйчниците се „задушават“ в обграждащите ги тлъстини
 • измършавяването също така може да навре­ди на циркулацията на хормоните, напр. диета за отслабване без месни или млечни продукти
 • лекарствата решително могат да нарушат хормоналния регулаторен кръг. Тук се отнасят медикаментите против душевни заболявания (психози) и всички хормонални препарати. Все още е дискусионен въпросът дали след спира­нето на противозачатъчните таблетки се стига до менструални смущения
 • злоупотребата с алкохол и никотин може да засегне хормоналния баланс
 • стресът и вълненията съществено наруша­ват хормоналния баланс

Около 30% от причините за стерилитет се дъл­жат на недостатъчната проходимост или огра­ничената подвижност на маточните тръби.

 • в резултат на прекарани възпаления могат да се получат сраствания на тръбите. Те могат да са следствие на болести, преносими по по­лов път, последици от операции, например на сляпото чер­во, или от кисти на яйчниците.

Преходът на маточните тръби може да бъде прекъснат вследствие на извънматочно забре­меняване или на стерилизационни операции.

 • сраствания в тъканта на коремната кухина могат да доведат до това, че маточните тръ­би да не могат да уловят узрялата в яйчника яйцеклетка

При всяка двайсета жена проблемите произти­чат от маточната шийка.

 • отвърстието на маточната шийка може да е твърде тясно, тя може да отделя твърде мал­ко слузен секрет
 • слузният секрет на маточната шийка може да е инфектиран
 • слузният секрет на влагалището може да е твърде киселинен или
 • той може да съдържа антитела срещу мъжки­те сперматозоиди

В някои случаи причините за безплодието при жената остават неизяснени.

Необходими изследвания при жената

 • историята на заболяването следва да разкрие евентуални указания за смущенията в плодо­витостта в семейството, да обхване евенту­ални общи заболявания или прекарани детски болести
 • гинекологичното изследване включва и взема­не на цитонамазка от влагалищния секрет, от който могат да се констатират инфекции
 • при нередовен менструален цикъл трябва да се търсят хормонални отклонения в кръвния се­рум. Обикновено за тази цел се налага много- кратно да се взема кръв
 • в течение на три цикъла жената трябва да си измерва базалната температура. Сравнението между температурната крива и хормоналните из­следвания определя по-нататъшното проти­чане на лечението
 • обикновено следващата стъпка е тест за проникване на спермата. При това се изслед­ва дали в слузния секрет на маточната шийка се намират достатъчно количество подвиж­ни сперматозоиди. Ако не се открият или съ­ответно се открият твърде малко семенни клетки, това може да се дължи на лошото ка­чество на сперматозоидите или да показва на­рушена функция на маточната лигавица. Тес­тът се провежда няколко часа след коитус. Ле­карят дава указания кога да стане това, като преди това в продължение на пет дни трябва да сте се въздържали от полово сношение
 • при съмнение за несъвместимост между слуз­ния секрет и семенната течност, се провежда лабораторен тест с проба от слузния секрет и чужда сперма
 • посредством хистеросалпинография се прове­рява проходимостта на маточните тръби. При това – обикновено с местна упойка – пос­редством катетер в матката се впръсква рентгеново контрастно средство. На рентге­новия екран лекарят контролира дали то мо­же да изтече през маточните тръби в корем­ната кухина, дали матката е с нормална конс­трукция, дали има полипи или миоми и евенту­ално дали има сраствания в непосредствена близост извън маточните тръби. Маточните тръби могат да се проплакнат и с цветен раз­твор, при което същевременно се провежда и лапароскопия. Изследването трябва да се проведе преди десетия ден от цикъла, за­щото често се случва при самото изследване да се разделят слепванията на маточните
 • тръби и така без по-нататъшно лечение да се забременее

Лечение

 • инфекциите се лекуват с антибиотици
 • ако слузният секрет на маточната шийка е твърде кисел, преди коитуса може да се напра­ви промивка на влагалището с неутрализиращ разтвор (чаена лъжичка сода за хляб, разтво­рена в половин литър топла вода)
 • при редките случаи, когато спермата и слуз­ният секрет на маточната шийка са несъвмес­тими, няма ефикасно лечение. Слузната бари­ера може да се преодолее само посредством изкуствено оплождане

При хормонални смущения могат да се вземат различни мерки, за да се подобри узряването на яйцеклетката. В много случаи хормоналното ле­чение може да се окаже предпоставка за естест­вено зачеване. Определянето на хормоналната картина и хормоналното лечение обаче могат да продължат с месеци и да са твърде обремени­телни поради необходимостта от точно спаз­ване на сроковете. Евентуално жената трябва да прекъсне професионалната си дейност.

 • при липса на хормона GnRH от хипоталамуса може да помогне приемането на таблетки с Clomifen (Dyneric, Comic). При по-редки тежки случаи GnRH може да се вкарва чрез преносима помпичка в една от вените на подмишницата през 90 минути или да се ин­жектира подкожно в корема
 • ако липсват стимулиращите яйчниците хор­мони на хипофизната жлеза, те могат да бъ­дат инжектирани мускулно в продължение на повече дни. При това лечение чрез ежедневна хормонална картина и ултразвуково изслед­ване трябва да се контролира да не се стигне до престимулиране на яйчниците
 • с медикаменти може да се нормализира пови­шеното ниво на пролактина. С хормони се ре­гулира също така увеличената продукция на мъжки хормони или нарушеното функционира­не на щитовидната жлеза
 • в 30 до 40% от случаите слепналите маточни тръби могат да се направят проходими пос­редством микрохирургическа намеса. Продухването с въглероден двуокис рядко е успешно

При силни сраствания операцията трябва да се отмени. Съществува опасност след нея да се стигне до извънматочна бременност в ед­на от тръбите и да се наложи премахване на тръбата. Опитите за трансплантиране, рес­пективно присаждане на изкуствени маточни тръби досега не са били много успешни.

В случай, че маточните тръби не могат да бъ­дат направени проходими, единственият начин за забременяване е получаването на яйцеклетка и сперма и

 • последващото им общо вкарване в тръбите, респективно
 • последващо оплождане в епруветка и имплан­тиране на ембриона в матката.

 

Оценете статията
Оценка 1 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.