Начало / Болести и лечение / Болести на нервната система и мозъка / Мозъчен абсцес и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение


Витамин С + Цинк – мощна противовирусна защита за цели 3 месеца! 10% отстъпка!

Мозъчен абсцес и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение

Оплаквания

Прояви на парализи, безчувственост на ръка или крак, понякога нарушения в говора, температу­ра, главоболие и вцепенение.

Причини

При абсцес на мозъка в него се събира гной, коя­то оказва натиск върху определени негови час­ти. Причинителите са винаги бактерии, предиз­викали преди това възпаление например в околоносните кухини или средното ухо.

Рискът от заболяване нараства:

–       когато възпаление на околоносните кухини или средното ухо не се лекува;

–      при хора с цианотичен порок на сърцето.

Възможни последици и усложнения

При своевременно лечение заболяването може да се излекува без последствия. Голям мозъчен абсцес, който силно притиска мозъка, може да доведе до продължителни парализи.

Профилактика

Своевременно лечение на бактериалните инфек­ции с антибиотици.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага при лекар или в болница при съмнение за абсцес на мозъка.

Лечение

Понякога е достатъчно венозното приложение на антибиотици. При тежките случаи гнойното съдържимо трябва да се отстрани оперативно.

 

 

Преходни нарушения на мозъчното кръвообращение

Оплаквания

Оплакванията от нарушението на мозъчното кръвообращение зависят от това, къде лежи ар­терията, която не отвежда повече кръв, или за каква функция е отговорна кръвоснабдяваната от нея област на мозъка. Често ръка, крак или телесна половина остават безчувствени или се парализират. В други случаи се нарушават зре­нието или говора, засегнатият е объркан или в безсъзнание. Тези оплаквания могат да се задър­жат няколко минути или часове.

Причини

Мозъчна артерия и особено такава, която вече е стеснена от артериални вкалцявания, се за­пушва от кръвен съсирек. Съсирекът може да се е образувал на това място или да е довлечен от по-далечна артерия (най-често от шийната ар­терия). Недоимъкът на кислород в засегнатата област обуславя функционалните нарушения. При преходно нарушение на мозъчното кръвооб­ращение съсирекът след няколко минути отно­во се разтваря. Областта от мозъка се кръвоснабдява отново и нарушените функции се въз­становяват.

Риск от заболяване

Всичко, което води до вкалцяване на артериите повишава риска от нарушения на мозъчното кръвообращение: наднормено тегло, високо кръвно налягане, пушене, захарна болест и напреднала възраст.

Възможни последици и усложнения

Нарушенията в мозъчното кръвообращение мо гат да се повтарят, докато един ден останагт трайни. Може да се стигне до мозъчен удар.

Профилактика

Да се ограничава всичко, което води до артериосклероза. Ако нарушенията в мозъчното кръвообращение са зачестили, то при определени обстоятелства доживотното приемане на медикаменти, ограничаващи кръвосъсирването, или в редки случаи oneрация могат да предотвратят нарушенията в кръвообращението.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага извикайте линейка, ако:

–      ръка или крак внезапно станат безчувствени или се парализират;

–      изведнъж се появят зрителни или говорни на­рушения или безсъзнание.

Лекарят може чрез изследвания (ултразвук, ЕЕГ, изследване на кръвта, послойно рентгеново из­следване или контрастно рентгено­во изследване на мозъчните артерии) да уста­нови причината за нарушеното кръвоснабдяване. Голяма част от тези изследвания са възмож­ни само в болнично заведение.

Самолечение

Всичко, което намалява рисковите фактори за развитие на артериосклероза, предпазва от на­рушения на мозъчното кръвообращение.

Лечение

Според причината на заболяването може да бъ­де полезно приемането на понижаващи кръвно- то налягане или втечняващи кръвта медикамен­ти. Само в редки случаи се налага операция на шийната артерия.

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*