Манио-депресивна психоза

Това състояние се свързва най-често с ендоген­ната депресия.

Много хора се люшкат между „радост до небето и скръбна печал“. Това са състояния, които всеки познава от своя собствен живот. При манио-депресивните за­болявания тези настроения се покачват екстре­мално като по-нататък стават независими от външните събития.

Оплаквания

Хората, страдащи от манио-депресивна психо­за, намират своите отклонения за нормално по­ведение. В това отношение те нямат оплаква­ния в истинския смисъл на това понятие. В ста­дия на манийност те разчупват всякакви рамки, изоставят обществените норми и се държат в обществото провокационно и непочтително:

–   настроението е необуздано, весело, искрящо или нападателно и възбудено;

–   в бясно темпо се започват най-разностранни изяви. Едно начинание прогонва следващото. Настъпва хаос от различни действия;

–   засегнатите са безпощадно изложени на въз­действията на околния свят. „Червената ниш­ка“ им убягва. Започват много неща, които след това завършват в безбройни отклонения. Болните не са в състояние повече да се съсре­доточат, за да размислят;

–   те надценяват самите себе си. Всичко е възможно, всичко е изпълнимо. Теглят кредити, правят дългове, купуват къщи, учредяват фирми или създават безразборни връзки;

–   физическите им постижения учудват. С невъ­образима енергия и скорост маниаците пре­пускат.през живота. Те нямат нужда от сън, забравят да се хранят и не усещат никаква болка;

–   след отзвучаване на маниакалния период поч­ти винаги настъпва депресия. По това време с голяма вероятност засегнатите са застрашени от самоубийство.

Причини

От всички психически заболявания манийността в най-голяма степен може да се свърже с про­мяна в биохимичните процеси в мозъка (недои­мък на литий). Натоварващи психиката ситуа­ции могат да се свържат с изявата на заболява­нето, най-често обаче няма директна външна причина. Манийните периоди се развиват пос­тепенно и в началото могат да се разпознаят само по необичайно високата активност.

В много редки случаи заболяването може да бъ­де отключено от инфекции, инсулт или мозъчно нараняване.

 

Риск om заболяване

Рискът от заболяване нараства в периодите на преустройство и нови начинания. Манийната психоза започва около два­десетгодишна възраст, когато се налага да се докажат собствените ценности и представи за живота в света на възрастните.

Възможни последици и усложнения

Органични последици: Хроничното недоспиване, пренебрегването на сигналите на организма за пренатоварване и бясната активност могат да доведат до пълно занемаряване и смъртно из­тощение.

Социални последици: Маниакалните хора изиск­ват от своите роднини безрезервни симпатии. Болните могат да бъдат не само духовити и ис­крящи, но също така и безсрамни и нетактични. Те взривяват в неизмеримото си себенадценяване всичко конвенционално, жертват между­личностните взаимоотношения без да се замис­лят, развеждат се, изоставят деца. Чудовищната им енергия, която се освобождава през манийните периоди разкъсва почти всички социал­ни връзки и може да приключи във финансов хаос с тотално задлъжняване, кредити и ипотеки.

Профилактика

Не е възможна.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага при изява на непривично висока актив­ност, която може да премине безконтролно в напълно хаотична натрапчивост за действие.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

На първо място медикаментозно лечение. Пси­хотерапията помага по-лесно да се възприеме заболяването, да се оцени по-добре и да се при­викне към него.

Литиеви препарати

Hipnorex; Neurolepsin; Lithium Duriles; Quilonum; Mikroplex.

Позволяват на засегнатия да организира задо­волителен нормален живот със семейство и професия. Предпоставка за това е точното проследяване на кръвната картина, непрекъсна­тото лекарско наблюдение и редовното взема­не на препарата в продължение на години, а по­някога и до края на живота. Литиевите препара­ти помагат полето на чувствата да се „уравно­веси“ и развива нормално. Това се приема трудно от болните, тъй като усещат болезнено лип­сата на емоционална приповдигнатост, на нес­пирна действеност и голяма еуфория. Затова те винаги са склонни да преустановят вземане­то на лекарството. Съпровождането и подкрепянето на лечението от приятели и приятелки, роднини и колеги е особено важно за неговия успех.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.