„Капаните” при храненето – как да се измъкнем?

Защо не получава- ме достатъчно хра- нителни вещества (дори когато вклю- чваме в менюто си уж само богати на нутриенти проду- кти) и какво можем да направим, за да си ги набавим, ни разкрива д-р Мария Папазова, холистичен лекар.

–          Д-р Папазова, защо се каз­ва, че човек е продукт на своето хранене?

–          Защото здравето ни е функция от качеството на храната и от това, което успяваме да усвоим от нея. А това зависи от състояни­ето на храносмилателната ни система – за жалост 90% от съвременните хора имат сериозни храносмилателни проблеми.

–          Как можем да подобрим усвояването на ценните хранителни елементи?

–          Единият начин е да поемаме огромни количе­ства храна, за да успеем да извлечем всичко необхо­димо за организма, което на практика е невъзможно. Основният неблагопри­ятен фактор е, че храната ни е изключително бедна на хранителни вещества, и този дефицит е предопреде­лен от лошото състояние на почвата.

–          Какви са причините за бе­дната почва?

–          Липсата на основни ми­нерали или наличието им далеч под нормите – първите данни за почвения недоимък са установени още през 1936 г. в САЩ. Поради това рас­тенията, които се хранят от тази почва, са непълноцен­ни, а оттам и животните, и хората остават недохранени. Така се създава една верига на все по-голямо изтощаване на живите организми.

–          Но нали се тори…

–          Да, само че непрекъсна­тото торене също изтощава земята трябва да се остави да почива, за да запази качествата си. Освен това торовете отдавна не са ес­тествени, а химически.

–          Как да разберем къде почва­та е по-добра?

–          По дълголетниците – има ли ги, значи е добра. У нас се радваме, ако достигнем 75 г., а това според световната здравна статистика е средна възраст, не е висок показа­тел.

–          Къде да се преселим тогава?

–          Ако можете, там, къде­то почвите се наторяват с размразени ледникови води – Тибет, Хималаите. При норма около 60 микро- и макроелемента за човешкия организъм тази вода има 72, установени с химически анализ. Наричат я ледено мляко и всички 72 елемента, с които храни почвата, са в лесноусвоим от растенията, хората и животните вид.

–          Какви грешки допускаме в желанието си да се храним пълноценно?

–          Забравяме, че освен да си набавим всички нутри­енти, което е невъзможно с днешната храна, защото тя няма същия състав като преди 50-100 години, трябва да спазим и баланса меж­ду различните елементи. Например ако започнем да приемаме много калций, ще изгоним магнезия.

–          Организмът не се ли запа­сява?

–          При наличие на дефицит, организмът при определена нагласа скътва липсващите минерални вещества под формата на камъни. Ако имате камъни в жлъчката или бъбреците, това е сиг­нал, че страдате от недостиг на минерали, а не проява на излишък.

–          Какво друго ни вреди?

–          Употребата на рафини­рани храни – захар, сол, обработвани по всякакви начини. Готварската сол е йодирана, флуорирана, с глутамат, бензоат и пр. Морската и каменната сол е в чист вид. Добър начин да се снабдим с балансирани елементи е да пием разтвор от хималайска сол.

–          Каква е здравословната норма?

–          Необходимо е да усвояваме на ден минимум 60 микро- и макроелемента, 12 аминоки­селини и 16 витамина. Мо­жем да ги добием с храната си, ако разполагаме с най- малко 16 различни растения от добре заредена почва…

–          Как да се измъкнем от този „капан“?

–          Изходът е да се ползват добавки от естествени източ­ници в максимално балан­сиран и широкоспектърен вид. Солите трябва да бъдат разтворими в организма, а не да кристализират в него. Можем да си ги представим като постоянни поточета, ко­ито взаимно преливат едно в друго и се уравновесяват.

–          Как да не допускаме крис­тализирането на солите в организма?

–          Като пием много вода и използваме естествена сол – каменна или морска, никакви глутамати. Препо­ръчвам солите на Шуслер, защото възстановяват ба­ланса на нивото на клетъч­ните мембрани, в клетката и междуклетъчното прос­транство – представете си че нареждате огромен пъзел и всички плочки изведнъж си намират мястото, т.е. все­ки микро- и макроелемент застава там, където е нужен и в точната концентрация.

–          Всеки ди може да ги при­ема?

–          Да, дори бременните и малките деца. Минерални­ят баланс е залог за добро здраве във всяка възраст. Канавата, върху която организмът работи и из­гражда своите биохимични процеси, е равновесието на микро- и макроелементите на тъканно ниво и той се постига с помощта на соли­те на Шуслер. Те трябва да се пият по схема и в ком­бинация, плюс комплексни естествени добавки с широ­коспектърен състав.

–          Няма ди опасност да се предозираме?

–          Не, организмът ни из­хвърля всичко, което му е излишно. Сега през зимата е добре да пием Шуслерови соли за укрепване на имунната защита и отдели­телната система. От март соли за баланса в жлъчка­та и черния дроб, както и за детоксикация.

10 начина да се храните здравословно

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.