Какво е белодробно сърце?

Моля разкажете по достъпен начин какво означава диагнозата белеодробно сърце? Опасно ли е? Какви са симтпомите? Може ли човек сам да определи симптомите на тази болест?

Златка Донева, Бургас

Белодробното сърце се развива вследствие на артериална бело­дробна хипертензия и води до сър­дечна недостатъчност. Възниква заради патолозии в кръвообраще­нието и белодробни болести.

Съществуват няколко разно­видности на тази болест:

  • бронхо-пулмонално – появява се вслед­ствие хроничен бронхит, астма и пнев- мокониоза;
  • васкуларно-следствие от белодробна хипертензия, тромбоза, тромбоемболия, периартрит и други увреждания на кръ­воносните съдове;
  • торакодиафрагмално – свързано с на­рушение в подвижността на гръдния кош и вентилацията на белите дробове.

Остро белодробно сърце се раз­вива при тромбоемболия на бело­дробната артерия, пневмоторакс или повишено вътрезръдно наляга­не, астма и тежка пневмония. Подостро белодробно сърце възниква при тромбоемболия на съ­довете на белодробната артерия, клапен пневмоторакс, хронична хиповентилация.

Хронично белодробно сърце се развива при заболявания на брон­хите и белите дробове – хронични обструктивни заболявания на белите дробове, дифузни уврежда­ния; увреждания на белодробните кръвоносни съдове, изменения в костно-мускулната система.

СИМПТОМИТЕ СА: БОЛКА В ГЪРДИТЕ, УЧЕСТЕНО ДИШАНЕ, ПОСИНЯВАНЕ, УЧЕСТЕНО СЪРЦЕБИЕНЕ…

Понижено кръвно налягане, уве­личаване на черния дроб и болки в дясната страна. Това са признаци­те на острото белодробно сърце. Хроничното се характеризира със следните симптоми: тахикардия, набъбване на шийните вени, учес­тено уриниране нощем, отоци по крайниците, увеличаване на черния дроб.

За да се диагностицира тази болест, се провежда, първо, елек- трокардиограма, за да се открият признаците на претоварване на сърдечната камера. Диагнозата се постабя при наличие на симп­томи, при белодробна хипертен­зия, хипертрофия и дилатация на дясната камера, сърдечна недос­татъчност.

За лечението – на първо място се лекува и трябва да се излеку­ва заболяването, провокирало белодробното сърце. След това се отстраняват признаците на дихателната недостатъчност. За целта се назначават бронхолитици, отхрачващи средства, терапия с кислород. Предписват се и лекарства за подобряване състоянието на миокарда и раз­ширяване на кръвоносните съдове. Сърдечната недостатъчност се лекува с диуретици и гликозиди. При хроничната форма на болес­тта се прилагат още дихателна гимнастика, лечебна физкултура, масаж на гръдния кош.

Разбира се, вече се досеща­те, че това е сериозна болест и изисква преглед, диагностика и лечение от специалист. Такъв специалист за вас е кардиологът. Ако усетите макар и един-два от признаците на белодробното сър­це, не се бавете, предупреждават специалистите от в-к „Доктор”.

Оценете статията
Оценка 2.5 от 4 гласували

От 2 до “Какво е белодробно сърце?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.