пред компютъра

Мъжът ми постоянно е пред компютъра – как да му помогна?

Притеснявам се сериозно за здравето му… „Няма спасение: мъжът ми сутрин все е пред компютъра,...