лактатна ацидоза

КСИГДУО/ XIGDUO

КСИГДУО е антидиабетен продукт за перорален прием. Препоръчва се на пациенти на възраст над 18...

СИОФОР / SIOFOR

СИОФОР е медикамент за лечение на диабет тип 2, т.е. неинсулин зависим диабет. Съдържа активната...

ДЖЕНТАДУЕТО / JENTADUETO

ДЖЕНТАДУЕТО е медикамент, с чиято помощ се поддържа кръвната захар при диабет 2. Приемът оптимизира...

ДАЛТЕКС / DALTEX

ДАЛТЕКС е перорален продукт, предназначен за пациенти с диабет2. Медикаментът съдържа две активни съставки, вилдаглиптин...

СИНДЖАРДИ / SYNJARDY

СИНДЖАРДИ е лекарство за диабетици с две активни съставки - емпаглифлозин и метформин. Емпаглифлозинът осигурява...

ЗЕФИКС / ZEFFIX

ЗЕФИКС е медикамент за лечение на хепатит В в хроничната му форма. Противовирусният препарат е...