ксигдуо

КСИГДУО/ XIGDUO

КСИГДУО е антидиабетен продукт за перорален прием. Препоръчва се на пациенти на възраст над 18...