износена става

Защо ставите пукат и кога това е притеснително?

Когато ставите пукат, това не винаги е опасно. Не трябва да се притеснявате, ако пукането...