индекс на замърсяване на въздуха

Кой индекс на замърсяване на въздуха въздейства върху хората

Въпреки че замърсяването на въздуха при­чинява далеч по-малко здравословни проб­леми от пушенето, също може да...