лекувате

Инцидентни наранявания по ръцете може да лекувате с помоща на народната медицина

Ако пръстът е забрал, пъха се в изчистена от семето люта чушка с малко ракия...