бифосфонатна група

ТЕВАНАТ / TEVANATE

ТЕВАНАТ е медикамент за намаляване рисковете от остеопороза; приемът е възможност да се предотвратят опасни...