Натовареният трафик ни убива, но как?!

мръсен въздух, инфаркт, белодробни заболявания

Немско изследване сочи, че хората, попадна­ли в задръствания, са три пъти по-застраше­ни да получат инфаркт в рамките на час, от­колкото онези, които са в ненатоварен тра­фик. Учените проследили 691 души, прежи­вели инфаркт, и заключили, че всеки един от 12 бил свързан с движението по пътища­та. Не било установено със сигурност дали инфарктите са вследствие на стрес, породен от трафика, или на излагане на силно замър­сяване на въздуха, но тъй като хората, изпол­зващи градски транспорт, също били засег­нати, най-вероятният причинител бил вто­рият фактор. Най-застрашени се оказали же­ните и хората над 60 години.

Рискът идва от озона и твърдите частици, попаднали в атмосферата под формата на много фини сажди. Те се отделят от колите, камионите, фабриките и електроцентралите, захранвани с въглища. Когато вдишате таки­ва сажди, това дразни дихателните пътища и отключва възпалителна реакция, която, по­добно на всички възпаления, ускорява отла­гането на плаки и стеснява артериите.

50 учени от седем английски университе­та обединиха усилия с други изследователи от цял свят, за да установят дали замърсеният въздух в САЩ може да увреди здравето на населението в Англия. Екипът анализира потока на въздуха над Атлантическия океан, за да открие как замърсителите в атмосфера­та, изхвърляни под формата на изгорели га­зове от колите и електроцентралите, си взаи­модействат във въздуха по пътя си към Евро­па. Американските изследователи вземат проби от въздуха, тръгващ от източния бряг на САЩ, а техни колеги от Франция и Герма­ния му правят повторни тестове, когато пристигне в Европа. Те се надяват да устано­вят дали замърсителите от органичните го­рива взаимодействат с азота от въздуха, за да образуват химичен „коктейл“ от озон и саж­ди, който е вреден за здравето.

Учени от университета в Шефилд са до­казали, че в райони с голямо замърсяване има огромен риск от смъртни случаи, при­чинени от инсулт, а хоспитализирането на пациенти е по-рядко. Те считат, че замърся­ването е отговорно за 11% от смъртността от инсулт.

Друго проучване, проведено там, сочи, че англичани, живеещи в близост до главна път­на артерия, имат повишен риск от смърт вследствие на инсулт. Ако тази връзка е пра­вило, а не случайност, означава, че 1000 души годишно умират от инсулт в резултат на за­мърсяването, причинявано от автомобилите.

Дори здравословните дейности като джогинг или каране на велосипед могат да са опасни, ако се практикуват в райони със за­мърсен въздух.

В едно финландско изследване, проведе­но сред 45 жени с данни за коронарна болест на сърцето, се установило, че когато нивата на замърсяване на околната среда били висо­ки, участничките, които правели упражне­ния на уред за ЕКГ два пъти седмично в про­дължение на шест месеца, имали повече пристъпи на исхемия – т. е. понижен приток на кръв към сърцето.

Въпреки че замърсяването на въздуха е опасно за всички, по-възрастните хора и па­циентите с диагностицирано сърдечносъдо­во заболяване и диабет са изправени пред особено голям риск.

 

Кой индекс на замърсяване на въздуха въздейства върху хората

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.