Се+суални смущения при мъжа, интимност в зряла и напреднала възраст

3Пенисът има най-голямо символично значение от всички други органи на човека: той е знак за мощ, олицетворение на силата, прекрасна играч­ка, омайваща със „своенравността“ си. Между другото много двойки, които се обичат, твър­дят, че го третират като „третия в компания­та“. Мъжката идентичност, чувството за лична енергия – „потентност“ в преносен смисъл – са тясно свързани с пениса. Това намира отра­жение в израза „поплювко“: когато „той“ не фун­кционира, последствията за мъжа са опустоши­телни. Това, както и стремежът към изява като отличителна черта и идеологема на нашата ци­вилизация обяснява безсмислената грижа на мъ­жа дали му е достатъчно голям и по-голям от­колкото на другите. Безсмислена, защото „мъжката сила“ не може да бъде измервана с дъл­жината на пениса. Безсмислена, защото оргаз­мът на жената не зависи от това колко дълбо­ко пенисът прониква в нея. Това, което много мъже не знаят, е, че никой пенис не е твърде го­лям или твърде малък за взаимната наслада. Под давлението на стремежа за постижения на тях изобщо не им идва наум, че наред с коитуса съ­ществуват безброй други видове игри за доста­вяне на сексуално удоволствие.

Детайлното протичане на коитуса зависи не са­мо от функционирането на половите органи ка­то „инструменти“, но и от душевни и културни фактори: от изпълнената с очакване чувствена мотивация, от степента на желанието, от въз­действащия прилив на кръв и от оргазма. След изпразването напрежението се освобождава, при което мускулите се отпускат и настъпва усещане за наслада. Обикновено за известно вре­ме, чиято продължителност се различава при различните мъже, мъжът не е в състояние да по­

лучи нова ерекция и нов оргазъм. Напротив, же­ните веднага могат отново да реагират на про­дължаващото стимулиране. Погрешно е да се вярва, че тези отличия могат да се отразят неб­лагоприятно върху секса: от това напрежение могат да възникнат нови импулси за съвместни игри. Дори когато той е „омекнал“.

Целият сексуален цикъл от рефлекси се регули­ра от старателно балансираното взаимодейст­вие между двете неволеви нервни системи. Всички тези рефлекси в отделните си фази мо­гат да бъдат нарушени или разстроени под вли­яние на мислите и чувствата, под въздействие на хормоналната и нервната система или на ме­дикаменти и заболявания. Увреждащо влияние върху „потентността“ могат да имат също та­ка културното наследство, сексуалните мито­ве и преди всичко обществено регламентирано­то отношение между жените и мъжете.

Сексът в зряла и напреднала възраст

При мъжете сексуалната годност е най-изявена около двадесетата им година: те бързо получа­ват ерекция и еякулация. След няколко минути само отново са в състояние да получат ерекция. Тази сексуална потентност значително намаля­ва през петото десетилетие от живота на мъ­жа. Тогава понякога е необходимо дълго време за получаване на пълна ерекция, необходима е по-дълга увертюра и по-силно стимулиране. Еякулацията вече не е така силна и може да не настъпи. Всичко това не следва да се схваща като недос­татък. Много жени изпитват удоволствие от чувствената любовна игра, желаят повече кротка нежност, отколкото могат да получат при един „целенасочен“ партньор. Освен това обикновено те изпитват повече наслада от оралното или мануалното задоволяване. Дори когато пенисът ви вече не е толкова твърд, как­то обикновено, това не пречи на желанието и насладата. Не се тревожете, когато около шестдесетгодишна възраст достигате само до един оргазъм по време на любовната игра или се нуждаете от много голяма пауза до следващия. Фантазията може да направи интимното общу­ване между двамата много по-приятно и задо­воляващо, отколкото превъзходната потент­ност. Пълноценният сексуален живот е възмо­жен дори в по-късна възраст, дори когато нас­тъпват фази, през които не изпитвате потреб­ност от секс.

Кризата в зряла възраст

В зрялата възраст обикновено се натрупват стремежи за професионална изява, проблеми с партньорката, с децата. Към това се присъеди­нява и чувството, че е настъпил моментът за раздяла с младостта. Понякога през този пе­риод се развиват хронични заболявания. И въп­реки че сексът дарява радост от живота и раз­товарване, спомага за физическото здраве и душевната уравновесеност, в такива моменти често той става проблемен и потиснат. Пого­ворете за това открито с партньорка, изложе­те проблемите си пред вашия домашен или до­верен лекар или при сексуални терапевти. Това не е фазата на края, а повратно време.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.