В интернет се търгува свободно с дрога!

  • Дизайнерските наркотици са хит сред тийнейджърите в България и проблемът с тях излиза извън контрол!

Една от основните причини за бума на тези наркотични вещества е свободното разпространение на инструкции в интернет за техния синтез. Характерното за тези вещества е, че са леко модифицирани, така че да се избегнат регулаторните системи и международни забрани.

МБКН призовава за въвеждането на правителствени мерки, предотвратяващи производството, разпространението и злоупотребата с тези субстанции. В някои държави вече са предприети подобни мерки, като е въведен контрол на цели групи структурно сходни вещества.

Цитира се дизайнерската дрога 4-метил-меткатинон, известна още като мефедрон, с която злоупотребяват все повече хора. Мефедрон може да се купи от интернет, като веществото има ефекти, сходни с тези на кокаина, амфетамина и MDMA (екстази). През последните години във Великобритания и останалите европейски държави са докладвани редица смъртни случаи, следствие на употребата на веществото. Към настоящия момент мефедронът е сериозен проблем в Европа, Северна Америка, Югоизточна Азия, Австралия и Нова Зеландия, сочи още докладът на МБКН. В Европа се разпространяват още 15 дизайнерски катинони. В Япония 51 вещества са подложени на мониторинг и контрол.

Авторите на един от българските сайтове, предлагащи дрога, обясняват, че „дизайнерските наркотици са хит сред тийнейджърите в България, а вносът им протича активно и легално през родните митници и залива пазара. Дизайнерските наркотици не влизат в списъка на наркотичните вещества, въпреки че са близки по състав със синтетичната дрога, на практика те са законни.“

Поръчката на дрогата става.изцяло през интернет, а плащането е с наложен платеж. Така поръчителят никога не се среща с доставчика на дрогата. Доставката до клиента, според въпросния сайт, се извършва от куриерски фирми.

–          Г-це Николова, провели сте разследване за разпрос­транението на дрогата в интернет, заедно с други активисти на Младежкия Чер­вен кръст във Варна. Какво установихте?

–          Разследването продължи два-три месеца. Наши активисти претърсиха интернет простран­ството за разпространение на дрога и психотропни вещества. Нашите доброволци откриха много „интересни“ сайтове, ако мога така да се изразя; с подвеждаща информация. Тя се отнася до дизайнер­ската дрога и до всякакъв вид други дроги – как могат да бъдат намерени, къде, как могат да бъдат приготвени някои видове от тях.

–          Т.е. това е напълно дос­тъпна информация и всеки, който желае може да си набави дрога?

–          Да, всеки може да си я набави. Освен това има и много форуми, в които има дадени скайпове, имейли и всеки може да се свърже с тези хора, да получи повече информация и да си закупи, каквото пожелае.

–          А какво е впечатление­то ви, много ли са младите хора, които посещават тези сайтове и форуми?

–          Да, влизат доста млади хора. Лошото е, че в много от сайтовете младите търсят съвет и получават ненадежден такъв от своите връстници. Например, при въпрос: „Бих искал да опи­там дрога. Какво ще кажете?“, той получава отговор: „Давай, много е хубаво!“.

–          Т.е. поощрява се приемането на дрога…

–          Поощряват се един друг, да.

–          А представихте ли резул­татите от вашето разслед­ване на съответните органи, които могат да предприемат адекватни мерки?

–          Проектът ни е поръчан от община Варна, по-специално, от дирекция „Превенции“. След като направихме проучването, с нашия екип анализирахме заплахите и обобщихме препо­ръките си и ги предоставихме официално на дирекция „Пре­венции“, град Варна. Ако тя прецени, може да ги предостави на съответните органи или да включи пакет от мерки в бъде­щите си дейности, на база тези резултати. Нашият проект беше насо­чен само към ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ ЗА ДЕЦАТА. Все пак доброволците ни са младежи и предпочитаме да не ги подлагаме на излишни рискове. По тази причина не сме търсили точно хората, които продават или се занимават с разпростра­нението на наркотици.

–          А какво е впечатление­то ви за Варна – много ли са младите хора, които употребяват дрога?

–          В началото търсихме ин­формация конкретно за Варна, но в процеса на разследването установихме, че не можем да разделим информацията по гра­дове. Но за българските младежи като цяло това е много наболял проблем. Той не е от днес или от вчера, но сега интернет е много достъпен и всеки може да зададе въпроси там напълно свободно, скривайки самоличност си. По този начин младежите имат въз­можност да проявяват интерес към неща, извън приятелските си кръгове. Темата за наркоти­ците буди интерес, много млади хора се интересуват от дрога, това е факт. Четат информацията в интернет, независимо дали написаното е реално или не. В по-голямата си част тази инфор­мация е подвеждаща и младите хора са объркани, представите им се променят.

–          Въпреки че се говори и пише много за дрогата и за зависимостите, това не води до понижаване на интереса към нея. Защо се получава така?

–          Да, за съжаление е така. Но в голяма степен информацията, която се предоставя на младите, и е във вида: „Не опитвай, опасно! е!“. Тази информация основно е от родители, от учители и обществени организации. Много рядко млад човек казва на друг млад човек: „НЕ, не опитвай, има много рискове“. И точно това е проблемът. В интернет те намират съмишленици на тяхната възраст и РЕШАВАТ ДА ИМ СЕ ДОВЕРЯТ. „Връстници обучават връст­ници“ е точно методът, който може да предпази младежите от дрогата. Императивните забрани на възрастните: „Не прави това!“, по-скоро предизвикват обратен ефект. Всичко забранено е по- сладко и желано.

–          Успяхте ли да разберете на каква възраст са младежи­те, които влизат в такива сайтове?

–          Това, което установихме, е, че с въпроси и молба за съвет влизат 12-годишни, а 16- годишните вече дават съвети, като познавачи. Попаднахме на много 12-годишни деца, които се интересуват и търсят съвет дали да опитат дрога.

–          А каква е разликата между дизайнерската и обик­новената дрога?

–          Дизайнерската е към нови­те наркотици, които сега навли­зат и все още не са забранени. Докато попаднат в списъка на забранените, те се продават почти легално в интернет.

–          Тези 12 годишни деца би трябвало да влизат в интернет под контрола на родителите си. Може би една от причините е именно тази?

–          Да, но колкото и родители­те да се опитват да ограничават достъпа на детето до различни сайтове в интернет, те не могат да го пазят денонощно. А и това отново е тип ограничение, което насърчава любопитството на младите. Просто децата трябва да бъдат така възпитавани, че когато четат нещо, да не го приемат за чиста монета. Интернет е пълен с информация, но никой не казва, че тя е на сто процента истинска. Затова трябва да се възпита у младите такъв начин на мислене, който да ги научи да подлагат всичко на съмнение – в случая – нещата, които се пишат за наркотиците.

–          Същият проблем е и с анаболите…

–          Да, защото те се водят пак вид наркотици. Към тях човек също се пристрастява. Отново се предлагат свободно в интернет и достъпът до тях е свободен.

–          И как според вас може да се разреши проблема с дрогата?

–          Проблемът е комплексен. Не може да си мислим, че ще го разрешим от днес за утре.

–          Но все пак отнякъде трябва да се започне…

–          Трябва да се започне от възпитанието на младите хора. Да се възпита у тях точно това – да не приемат всичко за чиста монета. Да ПОДЛАГАТ НА СЪМНЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯТА, която получават. Трябва да има и повече млади хора, които да разговарят с връстниците си и да им обясняват защо не трябва да посягат към дрогата.

–          Вие сте млад човек, има те ли лични познати и прия­тели, които се дрогират?

–          Имало е, да, но преди, когато бяхме по-малки. Сега вече няма – израснахме този период. Когато порасне, човек започва да си задава повече въпроси и се опитва да намери отговорите. Като по-малки мои приятели са опитвали по веднъж, но това беше…

–          Каква е предисторията на дизайнерските дроги?

–          Известно е, че част от наркотиците са създадени при търсене на нови лекарства. Всичко започва с Александър Шулгин, химик с диплома от Харвард, изследовател на психоактивните вещества, който работи с американската агенция за наркотици ДЕА. Първият му интерес е бил към екстази MDMA (3.4-метилен диоксиметаамфетамин).

Шулгин и бъдещата му съпруга Анна, която е психолог, установяват през 70-те години, че вълшебното хапче улеснява общуването и подпомага психотерапевтите и психоаналитиците! в работата им с пациентите. След това с разрешение на ДЕА Шулгин отваря лаборатория до дома си и създава над 230 нови вещества. Работи основно с фенетиламин и триптамин, които са в основата на халюциногените. Издава две книги, в които описва синтеза на различните вещества. Лабораторията му е затворена през 1994 г., но бутилката със злия дух е от­ворена.

Дизайнерските дроги са ново явление за България, въпреки че понятието не е ново. Те модифицира съществуваща химическа структура с цел да се заобиколи законът и да се оптимизира ефектът им. Така се създава ново химическо вещество, което е вън от списъка на забранените, или законна дрога. В това явление освен; синтетичните дроги влизат и растителни смеси, в които не задължително да има синтетично вещество. Разпространението на новите вещества е легално, с агресивна маркетингова стратегия и за разлика от другите наркотици става без намесата на дилъри и престъпни групи ровки, тъй като това са законни вещества. Засега наподобяват основно действието на канабиса или амфетамините.

Промяната на Закона за контрол над наркотичните вещества ще направи процедурата за включването на веществата в приложения към закона по-бърза. Сега, за да влезе ново вещество в приложението, се изисква промяна на закона. Идеята е да има междинен списьк, в който новите вещества да влизат по-бързо. След това ще се преценява в какъв период те да влязат в официалните Списъци. ЗАБРАНАТА НА НОВИТЕ НАРКОТИЦИ В ЕС сьщо не става бързо. Работи се на три етапа. Системата за ранно предупреждение събира пълна информация за веществото, включително имали приложение в медицината, коя група го упо­требява и т.н. Ако от събраната информация се установи, че крие риск за здравето на тези, които го употребяват, Европей­ският център и Европол излизат със съвместен доклад, който би могъл да доведе до оценка на риска от употребата му.

След като се събере до­пълнителна информация, се подготвя доклад с оценка на риска – здравен, социален, за участието на организирана престъпност и т.н. Докладът се изпраща до Европейската комисия и Съветът на ЕС взима решение дали веществото да бъде поставено в европейски мащаб под контрол.

В Русия чрез интернет се разпространява друг, още по-опасен наркотик – „крокодил“. В наркотика „крокодил“, наричан още „крок“, основната химическа субстанция е опиатът дезоморфин. Наркозависимите го използват като заместител на хероина и го приготвят сами, смесвайки кодеинови таблетки с разредител за бои, бензин за за­палка и фосфорна киселина. По­лучената тъмнокафява течност има катастрофално въздействие върху човешкото тяло.

Името „крокодил“ не е слу­чайно. Кожата се оцветява в сиво-зелено и получава люспи. По цялото тяло се появяват рани и образувания, подобни на краста. Дрогата „изяжда“ консуматора си отвътре. Един след друг биват засегнати раз­лични органи и части от тялото. В крайния стадий месото буквално се отделя от костите. Много често употребата на „крок“ води до ампутации, а консумирането му на практика винаги завършва със смърт. Смъртта настъпва под формата на чернодробна недостатъчност или вътрешен кръвоизлив. Създаденият в до­машни условия заместител на хероина е много по-опасен от оригинала. Наркотичното опиянение трае около два часа, затова „крок“ трябва да се ин­жектира много по-често. Освен това „руският специалитет“ води по-бързо до пристрастяване. За­почналият веднъж с него трудно се отказва.

В Русия рецептата за приго­товление на дрогата се разпрос­транява свободно из интернет. Основната суровина, кодеиновите таблетки, може да бъдат закупени навсякъде. Особено през последната година дрогата намира широко разпростране­ние в цяла Русия. Само през първото тримесечие на 2011 година в страната са били кон­фискувани 65 милиона дози дезоморфин. Според официал­ната статистика днес в Русия има 100 000 наркозависими. Неофициалните данни обаче са за над 1 милион.

А какво е положението в България?

В България, според Наци­оналния център по наркомании близо 80 000 са пристрастени към хероина, към луксозния кокаин те са 10 000 души. Оста­налите прибягват до марихуана, екстази и други. Най-достъпното от всички упойващи средства е тревата. Цигара от нея на черния пазар се търгува между 2 и 5 лева. Дрогата може да причини различни смущения – от увреж­дане на кожата, косата, ноктите, зъбите, безсъние, до загуба на амбиции и интереси.

В България близо 60% от зависимите, които си инжекти­рат наркотици и използват общи игли и спринцовки, са заразени с вируса на СПИН, на хепатит В и хепатит С, сифилис и други опасни инфекции.

Кои деца попадат в мрака на наркотиците?

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Оценете статията
Оценка 2 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.